Jak bojovat s červivostí u jabloní?

Hlavní příčinou „červivosti“ jablek bývá jeden druh motýla - obaleč jablečný, resp. jeho housenky. Jedna housenka během života poškodí 2-3 plody. Nejdříve se živí listy. Pak se prokusují dovnitř plodů, v nichž někdy poškozují i semena. Vstupní otvory do plodů jsou vyplněny trusem, kterým jsou někdy přilepeny k plodům i nejbližší listy. Dochází k předčasnému opadu napadených plodů a často také k jejich uhnívání.

Abyste předešli červivosti jablek. Je nutné nejprve vhodně zvolit čas pro postřik přípravkem "Červivost jabloní STOP". Termíny ošetření zvolte buď na základě signalizace pomocí feromonových lapáků nebo podle webové aplikaci Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ, kde si vyberete aktuální výskyt přímo v okrese, kde žijete.

  • První aplikaci = na první generaci proveďte 8 dní po dosažení vrcholu letové vlny obaleče (ošetření je cíleno na housenky) = zpravidla na přelomu
    května/června. Ošetření zopakujte po 7 – 9 dnech.
  • Totéž platí pro druhou generaci obaleče = ošetření zpravidla v polovině července + zopakovat po 7 - 9 dnech. 

Bonusy pro vás

  • Přípravek má povolení do ekologického zemědělství; nezanechává rezidua v ošetřovaných rostlinách.
  • Účinkuje i na slupkové a pupenové obaleče u jabloní a také proti obalečům u révy vinné.

V zahradních centrech Flora Centrum v Karlových Varech vám rádi poradíme, jak při ošetření stromů správně postupovat. Zastavte se u nás.

Červivost_u _jablek_120522

Uveďte TELEFON na osobu, která bude kytici přebírat! Můžete připojit i vzkaz, nebo přání.
(Komu a kam máme kytici doručit).